นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       

   

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ NOSTRA Smart Health Application


   

1. บทนำ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
4. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล
6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล
7. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
9. ช่องทางการติดต่อ

1. บทนำ

NOSTRA Smart Health Application เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลสุขภาพ กิจกรรมการออกกำลังกาย และพิชิตเป้าหมายส่วนตัวของท่าน รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมการออกกำลังกายของท่านจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามระหว่าง NOSTRA Smart Health Application กับแอปพลิเคชัน Garmin Connect, Strava และ Fitbit

ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ NOSTRA Smart Health Application โปรดศึกษารายละเอียดต่อไปนี้ ซึ่งเป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการ (“แอปพลิเคชัน” หรือ “ระบบ”) ระหว่าง บริษัท โกลบเทค จำกัด (“บริษัท” “เรา” หรือ “NOSTRA Smart Health Application”) กับผู้ใช้งาน (“ท่าน”) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะทำการเก็บรวบรวมและนำไปใช้งาน ว่ามีวิธีการดำเนินการและมีวัตถุประสงค์อย่างไร ความเป็นส่วนตัวของท่านและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนวิธีการติดต่อขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับกับผู้ใช้บริการทุกท่าน ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบาย

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทได้กำหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมและใช้ รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลไว้ในตารางด้านล่างนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน NOSTRA Smart Health Application

 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลอุปกรณ์
 • ข้อมูลการรายงานความผิดพลาดและประสิทธิภาพของระบบ
 • ข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้งาน

 • ตารางด้านล่าง อธิบายข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
  ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งานที่มีการเก็บรวบรวมจะได้เมื่อท่านลงทะเบียนสำหรับบริการ NOSTRA Smart Health Application ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
 • อีเมล
 • ชื่อผู้ใช้งาน (Username)
 • รหัสผ่าน (Password) โดยข้อมูลรหัสผ่านทางบริษัทจะเก็บในรูปแบบการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน
 • บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท
  (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของ NOSTRA Smart Health Application และ
  (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย

  ตารางด้านล่าง อธิบายข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งาน

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
  ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งาน
  ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งาน จะประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
 • ชื่อ-นามสกุล
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • เพศ
 • ส่วนสูง
 • น้ำหนัก
 • รูปภาพโปรไฟล์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล
 • ที่อยู่

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจะขอจากท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อใช้ในการสร้างบัญชีของท่าน ท่านเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมแก่บริษัทเพื่อที่จะทำให้บัญชีของท่านเป็นแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นหรือไม่

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับชนิดของแผนบริการของ NOSTRA Smart Health Application ที่ท่านลงทะเบียน โดยขึ้นอยู่กับว่าท่านสร้างบัญชีขึ้นอย่างไร และขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกใช้บริการของบุคคลที่สาม ได้แก่ บัญชี Facebook หรือบัญชี Gmail เพื่อลงทะเบียนและใช้บริการ NOSTRA Smart Health Application หรือไม่

  หากท่านใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อสร้างบัญชี บริษัทจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางบริการของบุคคลที่สามนั้น เฉพาะข้อมูลที่ท่านได้ยินยอมต่อการให้บริการของบุคคลที่สาม ซึ่งได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท โปรดทราบว่าแผนและสิทธิเลือกการลงทะเบียนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

  หลังจากลงทะเบียนเข้าใช้บริการแล้ว ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งานได้ในเมนูแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้งาน
  บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท
  (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของ NOSTRA Smart Health Application และ
  (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย

  ตารางด้านล่าง อธิบายข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมการออกกำลังกายที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
  ข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมการออกกำลังกายที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม
  บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมการออกกำลังกายที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามที่ท่านได้เชื่อมต่อกับ NOSTRA Smart Health Application ประกอบด้วย
 • Garmin Connect
 • Strava
 • Fitbit
 • Suunto
 • Apple Health
  ข้อมูลส่วนบุคคลสุขภาพและกิจกรรมการออกกำลังกายจัดเก็บโดยผ่านการยินยอมจากท่านให้ส่งข้อมูลเข้ามายังระบบ NOSTRA Smart Health Application ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
 • ข้อมูลสุขภาพวัน/เดือน/ปี (Date)
 • จำนวนก้าว (Step)
 • แคลอรีที่เผาผลาญ (Calories)
 • อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate)
 • ความเครียด (Stress Level)
 • การนอน (Sleep)
  ข้อมูลกิจกรรมการออกกำลังกาย
 • กิจกรรมการออกกำลังกายต่าง ๆ เช่น เดิน วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ เป็นต้น
 • วัน/เดือน/ปี/เวลา ของการออกกำลังกาย (Timestamp)
 • ระยะเวลา (Duration Time)
 • ระยะทาง (Distance)
 • เส้นทาง (Route)
 • สถานะของ GPS
 • ความเร็วเฉลี่ย (Average Speed)
 • ค่าเฉลี่ย HR (Average Heart Rate)
 • เพซ (Pace)
 • หากท่านพบว่าข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อมูลในอุปกรณ์ สามารถแจ้งปัญหามายังช่องทางการติดต่อของบริษัท โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบและแจ้งผลกลับไปยังท่าน
  บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมการออกกำลังกายที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท
  (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของ NOSTRA Smart Health Application และ
  (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย

  ตารางด้านล่าง อธิบายข้อมูลอุปกรณ์

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
  ข้อมูลอุปกรณ์
  บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเชื่อมต่อกับ NOSTRA Smart Health Application ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
 • หมายเลขผลิตภัณฑ์ และ IP Address
 • หมายเลข IMEI ของอุปกรณ์
 • การตั้งค่าภูมิภาคและภาษาของอุปกรณ์
 • บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท
  (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของ NOSTRA Smart Health Application และ
  (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย

  ตารางด้านล่าง อธิบายข้อมูลการรายงานความผิดพลาดและประสิทธิภาพของระบบ

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
  ข้อมูลการรายงานความผิด พลาดและประสิทธิภาพของระบบ
  บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการรายงานความผิด พลาดและประสิทธิภาพของระบบ NOSTRA Smart Health Application และปัญหาใด ๆ ที่ท่านพบ ข้อมูลนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถวินิจฉัยปัญหาในการใช้งานของท่าน และปรับปรุงการให้บริการของบริษัท
  บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการรายงานความผิดพลาดและประสิทธิภาพของระบบทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท
  (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของ NOSTRA Smart Health Application และ
  (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย

  ตารางด้านล่าง อธิบายข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้งาน

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
  ข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้งาน
  บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม ได้แก่ https://console.firebase.google.com เพื่อตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งาน และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น
  ข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้งาน จะประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
 • วันที่และเวลาในการใช้งาน
 • เมนูที่ใช้งาน การกระทำ และค่าตัวแปรที่ได้ใช้งาน
 • IP Address ของอุปกรณ์ที่ใช้งาน
 • ภาษาของแอปพลิเคชันที่กำลังใช้งานอยู่
 • ชื่อรุ่นของอุปกรณ์ที่ใช้งาน
 • เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ
 • เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน
 • รหัสเฉพาะของอุปกรณ์
 • รหัสเฉพาะของผู้ใช้งาน
 • ค่าพิกัดของท่านขณะที่ใช้งานแอปพลิเคชัน
 • ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลการใชังานของท่านผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการทั้งหมดของท่านในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนตามความเหมาะสม
  (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของ NOSTRA Smart Health Application และ
  (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย

  3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

  เมื่อบริษัทได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเมื่อมีฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงฐานการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุประสงค์ทางสถิติ วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

  วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
  ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ใช้การประมวลผล
  เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ NOSTRA Smart Health Application
  บัญชีผู้ใช้งาน (ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน)
  เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โดยท่านเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมแก่บริษัท
  ข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีผู้ใช้งาน ประกอบด้วย
 • ชื่อ - นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล
 • ที่อยู่
 • เพื่อช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายและเพื่อคำนวณสถิติที่เป็นข้อมูลส่วนตัวแก่ท่าน
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในส่วนของโปรไฟล์ผู้ใช้งาน
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • เพศ
 • ส่วนสูง
 • น้ำหนัก
 • รูปโปรไฟล์
 • เพื่อช่วยให้ท่านระบุและแก้ไขปัญหาในการซิงค์
  และให้ท่านได้รับการบริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
  ประวัติข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมการออกกำลังกายที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม
 • ข้อมูล เช่น IP Address
 • เวลาและวันที่ซิงค์
 • เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองไปกับ Challenge ต่าง ๆ
  ประวัติข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมการออกกำลังกายที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม

  4. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการบนระบบ NOSTRA Smart Health Application ต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการบนระบบ NOSTRA Smart Health Application เท่านั้น

  เมื่อได้ตกลงตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านหรือผู้ปกครองของท่าน (ในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านได้ตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการของบริษัทแก่ท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

  อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมในบางกรณี หากบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องทำเช่นนั้น เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง หากบริษัทเห็นว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอยู่เหนือกว่าประโยชน์ด้วยกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  คำอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล
  แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามที่ท่านเชื่อมต่อกับบัญชี NOSTRA Smart Health ของท่าน
  หากท่านเชื่อมต่อบัญชี NOSTRA Smart Health ของท่านกับแอปพลิเคชัน และ/หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม (เช่น บัญชี Facebook, บัญชี Gmail) แชร์ข้อมูลทางเทคนิคกับผู้ควบคุมแอปพลิเคชัน และ/หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สามนั้นเพื่อลงทะเบียนและใช้บริการของ NOSTRA Smart Health ของท่าน และ/หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบของ NOSTRA Smart Health สำหรับบุคคลที่สามบางราย ซึ่งอาจร้องขอหรือกำหนดให้บริษัทแชร์ข้อมูลของท่านกับพวกเขา จะมีการขออนุญาตจากท่านก่อนที่บริษัทจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามดังกล่าว
  นักวิจัยทางวิชาการ
  บริษัทจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติและการศึกษาเชิงวิชาการ แต่จะอยู่ในรูปแบบของนามแฝงเท่านั้น
  บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มของ NOSTRA Smart Health
  เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นๆในกลุ่มของ NOSTRA Smart Health เพื่อดำเนินธุรกิจในแต่ละวันของเราและเพื่อให้เราสามารถบำรุงรักษาและให้บริการของ NOSTRA Smart Health แก่คุณ
  หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองข้อมูล
  เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นที่เราจะต้องทำเช่นนั้นเพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก นอกจากนี้ เรายังแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของเราเองหรือสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สามอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง หากเราเห็นว่าวประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอยู่เหนือกว่าประโยชน์ด้วยกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพที่ขั้นพื้นฐานของคุณที่กำหนดให้ต้องมีการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  ผู้ซื้อธุรกิจของเรา
  เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่างๆ ที่เราขายหรือเจรจาต่อรองเพื่อขายธุรกิจของเราให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ที่อาจจะซื้อธุรกิจของเรา ในกรณีดังกล่าวนี้ NOSTRA Smart Health จะยังคงรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปและให้คำบอกกล่าวแก่คุณเพื่อให้คุณทราบก่อนมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ซื้อหรือก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต้องอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างไป

  5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

  บริษัทคำนึงอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามที่มีอยู่และเว้นแต่ที่พึงจำกัดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ดังต่อไปนี้

  ตารางด้านล่าง อธิบายสิทธิที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ประเภทของสิทธิ
  คำอธิบายประเภทของสิทธิ
  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
  ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการได้อีกต่อไป
  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
  หากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่านได้ ท่านมีสิทธิในการขอทราบและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้
  สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
  หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้เป็นปัจจุบันได้
  สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)
  หากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนในระบบ NOSTRA Smart Health Application ได้ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
  สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
  บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน
  สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
  ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้กับบริการของผู้ให้บริการรายอื่น โดยท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยตรงโดยการติดต่อบริษัทตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อที่ 9
  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
  หากท่านพิจารณาวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้แล้ว ตระหนักถึงผลเสียหรือผลประโยชน์ในเชิงลบใด ๆ ท่านมีสิทธิในการคัดค้านเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในระบบ NOSTRA Smart Health Application รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหา หรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควรได้

  6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัททำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ NOSTRA Smart Health Application และตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและมีนัยสำคัญ เช่น การรักษาการให้บริการของ NOSTRA Smart Health Application การตัดสินใจทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่และข้อเสนอใหม่ การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัท และการระงับข้อพิพาท บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการของ NOSTRA Smart Health Application เช่น ข้อมูลบัญชีของท่าน ข้อมูลการใช้บริการ เป็นต้น

  หากท่านต้องการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ท่านสามารถทำการลบบัญชีผู้ใช้งานของท่านจาก NOSTRA Smart Health Application ได้ทันที และบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ เว้นแต่บริษัทจะได้รับอนุญาตหรือถูกกำหนดโดยกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เป็นระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ในกรณีที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การป้องกันการฉ้อฉล พันธะทางด้านกฎหมาย ภาษี การตรวจสอบและการจัดทำบัญชี การรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดี หรือเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน โดยมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำความผิดซ้ำในระบบ Nostra Smart Health Application บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่านในระบบต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันที่บริษัทลบบัญชีผู้ใช้งานหรือข้อมูลของท่านออกจากระบบ

  7. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่มีระบบใดที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ตลอดไป บริษัทได้จัดทำและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตราการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนการเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ NOSTRA Smart Health Application เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย สูญหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเข้าถึงโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงนโยบายการใช้นามแฝง นโยบายการเข้ารหัส นโยบายการเข้าถึง และนโยบายการเก็บรักษาเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและหลีกเลี่ยงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นในระบบ NOSTRA Smart Health Application รวมถึงลดช่องโหว่ของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหลายของบริษัทจะมีมาตรฐานเทียบเท่าตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้

  บริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ไม่เปิดเผยรหัสผ่านกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกจัดเก็บ โอน หรือประมวลผลโดยผู้ให้บริการภายนอก เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ภายใน NOSTRA Smart Health Application โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้น ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลนั้นอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

  ตารางด้านล่าง แสดงรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้น

  8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวตามเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ เช่น การปรับปรุง การเพิ่มฟังก์ชัน การพัฒนาระบบเพื่อการใช้บริการ การนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ การปรับตั้งค่าทางเทคนิค ความปลอดภัยของการให้บริการ และ/หรือ ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ NOSTRA Smart Health Application ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล หรือ NOSTRA Smart Health Application หากท่านเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ จะถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยทันที

  9. ช่องทางการติดต่อ

  หากท่านต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงสิทธิของท่านตามประกาศฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังนี้
  ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
  บริษัท โกลบเทค จำกัด
  ที่อยู่ : เลขที่ 202 ชั้น 14 อาคาร CDG House ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120​
  โทรศัพท์ : 02-678-0995
  อีเมล : SmartHealth@nostramap.com​
  เว็บไซต์ : https://www.nostramap.com/smarthealth
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  ชื่อ-นามสกุล : นายอโณทัย ศรวัฒนะ
  ที่อยู่ : เลขที่ 202 ชั้น 19 อาคาร CDG House ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120​
  โทรศัพท์ : 02-678-0200
  อีเมล : DPO@cdg.co.th ​

  อัพเดทล่าสุด: 8 มิถุนายน 2022